2. çeyrekte net satış 12,5 milyar lira

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, ‘Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü – 2017 Yılı 2. Çeyrek 3 Aylık Pazar Verileri Raporu’nu eylül ayında yayımladı. BTK Kurul Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin 2017 yılı ikinci çeyreğinde net satış gelirleri toplamının yaklaşık 12,5 milyar TL’ye yaklaştığının altını çizdi.

2 017 yılının ‘Nisan-Mayıs-Haziran’ döneminde elektronik haberleşme sektöründe yaşanan gelişmeleri içeren; ‘Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü – 2017 Yılı 2. Çeyrek 3 Aylık Pazar Verileri Raporu’ hakkında bilgi veren BTK Kurul Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Sektörde faaliyet gösteren işletmecilerimizin 2016 yılındaki net satış gelirleri toplamı 45,4 milyar TL olarak gerçekleşirken, 2017 yılının 2. çeyreğinde net satış gelirleri toplamı 12,5 milyar TL’ye yaklaştı. Bu dönemde yaklaşık 11 milyon sabit abonenin yanında, mobil hizmetlerde abone sayısı 76,6 milyon olurken penetrasyon oranı yüzde 96’ya ulaştı” açıklamasını yaptı. Sayan, raporda öne çıkan veriler hakkında şunları söyledi: “Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı ve 0-9 yaş aralığındaki nüfusu çıkardığımızda, mobil penetrasyon oranı yüzde 108,2’dir. 2017 yılı ikinci çeyrekte, 441 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Bu dönemde 2,72 milyon abone numarası taşınırken toplamda bugüne kadar taşınan numara sayısı 106,5 milyonu geçti. Genişbant verilerine bakıldığında; 11,1 milyonu sabit abone, 55,3 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 66,4 milyon genişbant internet abone sayısına ulaşıldı, internet abone sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 arttı.”

BTK Kurul Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan

24,9 milyon kullanıcı aktif olarak 4.5G hizmetini kullanıyor

Dr. Ömer Fatih Sayan, en yüksek artışın; yaklaşık yüzde 28,3’lük bir oranla ‘Eve Kadar Fiber’ abonede ve yaklaşık yüzde 23,3’lük bir oranla da ‘Mobil Cepten İnternet’te gerçekleştiğine dikkat çekerek “1 Nisan 2016 tarihinde ülkemizde kullanılmaya başlanan 4.5G hizmeti aboneliğine, 2017 yılı 2. çeyrek sonunda yaklaşık 59,9 milyon vatandaşımız geçti. Ancak bazı vatandaşlarımızın cihazı veya SIM kartının 4.5G hizmetine uyumlu olmaması nedeniyle aktif olarak bu hizmeti kullanabilenlerin sayısı haziran ayı sonu itibarıyla yaklaşık 24,9 milyon olarak gerçekleşti” şeklinde konuştu. “Mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 3 GByte seviyesinde iken, cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan 4.5G abonelerinin veri kullanımı ise aylık 6,3 GByte olarak gerçekleşti” bilgisini veren Sayan, “Fiber altyapı açısından ise, bir önceki yılın aynı döneminde 277.758 km olan fiber uzunluğu, 2017 yılı 2. çeyreğinde 304.530 km’ye ulaştı ve yüzde 9,6’nın üzerinde artış gerçekleşti. Yılın 2. yarısının sektörümüz ve ülkemiz için verimli geçmesini diliyorum” dedi.

Türkiye’de bir yılda 60 milyona yakın 4G kullanıcısı devreye girerken, yeni mobil bağlantıyla ortalama kullanım 6,5 GB oldu

Mobile doğru trafik oranı artıyor

• Raporun ‘Sabit Pazar’ verilerine göre; 2017 yılı 2. çeyrek sonu itibarıyla 10.967.444 sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de, penetrasyon oranı bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan azalarak yaklaşık yüzde 13,7 seviyesine düştü.

• 2017 yılının 2. çeyreğinde PSTN (Public Switched Telephone Network / Genel Aktarmalı Telefon Şebekesi) gelirleri toplam gelirin yüzde 24,4’ünü, erişim gelirleri ise toplam gelirin yüzde 56,8’ini oluşturuyor.

• 2017 yılı ikinci 3 aylık dönem itibarıyla Türk Telekom’un sabit telefon gelirleri yaklaşık 708 milyon TL olarak bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 6,3 oranında, bir önceki 3 aylık döneme göre ise yüzde 0,7 oranında düştü.

• Yaklaşık 3,5 milyon abone, sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecilerden hizmet almakta olup bu işletmecilerin 3 aylık dönem için tüm STH’den ( Sabit Telefon Hizmeti ) elde ettikleri gelirler 364 milyon TL civarında gerçekleşti.

• Türk Telekom’un trafik dağılımı incelendiğinde; bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 62,2 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2017 yılı ikinci 3 aylık döneminde yüzde 56,9 olarak gerçekleştiği görülüyor. Bununla birlikte bir önceki yılın aynı döneminde toplam trafiğin yüzde 30,8’ini oluşturan mobile doğru trafik oranı artarak 2017 yılının 2. çeyreğinde toplam trafiğin yüzde 34,5’ine ulaştı.

• 2016 yılının 2. çeyreğinde yaklaşık 1,7 milyar dakika olan Türk Telekom’un ses trafiği, yüzde 22,9 oranında azalışla 2017 yılının 2. çeyreğinde yaklaşık 1,3 milyar dakika olarak gerçekleşti.

• Şehir içi trafikte STH işletmecilerinin payı yüzde 15,4 ve Türk Telekom’un payı ise yüzde 84,6 oldu. Şehirlerarası arama trafik miktarında STH işletmecilerinin pazar payı yüzde 28,2 ve Türk Telekom’un pazar payı ise yüzde 71,8 olarak gerçekleşti.

• Mobile doğru çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı yüzde 45,4 iken Türk Telekom’un payı yüzde 54,6 oldu. Yurt dışına doğru çağrı trafiğinde Türk Telekom’un payı yüzde 63,6 olurken STH işletmecilerinin payı yüzde ise 36,4 olarak saptandı. Sabit şebekede sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde Türk Telekom’un payı yüzde 19,9 olarak gerçekleşirken STH işletmecilerinin payı yüzde 80,1 oldu. Mobil şebekelerde sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı yüzde 78,4 iken Türk Telekom’un payı yüzde 21,6 olarak saptandı. Sabit şebekede başlatılan toplam trafikte STH işletmecilerinin payı yüzde 32,5 olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un payı yüzde 67,5 olarak ölçümlendi.

66,4 milyon genişbant internet abonesi var 

• ‘Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü – 2017 Yılı 2. Çeyrek 3 Aylık Pazar Verileri Raporu’nun ‘İnternet ve Genişbant’ verilerine göre 2008 yılında 6 milyon civarında olan genişbant internet abonesi, 2017 yılı 2. çeyrek sonu itibarıyla 66,4 milyona yaklaştı. 2017 yılı 2. çeyreğinde toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık yüzde 3,3 artış gerçekleşti; mobil, fiber ve DSL internet abone sayısının artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi devam etti. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise yüzde 20,1 olarak gerçekleşti. 2017 yılı 2. çeyrekte xDSL abone sayısı 8,1 milyonu aştı, fiber abone sayısı ise 2,1 milyona yaklaştı.

• Kablo internet abone sayısı önceki 3 aylık döneme göre yüzde 1 oranında artarak 780 bine çıktı.

• 2017 yılı 2. çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir 1,7 milyar TL seviyesine yaklaştı.

• 2017 yılı 2. çeyrekte sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 76,5 GB seviyesinde, mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı ise 3 GB seviyesinde gerçekleşti.

• Cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan 4.5G abonelerinin veri kullanımı 6,3 GByte oldu.

• Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin 70,4’nün 10-30 Mbit/sn hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülüyor. Mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarına bakıldığında aylık 100 MB üzeri kullanımı olan abonelerin oranının yüzde 74,9 olduğu anlaşılmakta. En az kullanımı gösteren 0-50 MB aralığında ise abonelerin yaklaşık yüzde 22,2’si bulunmakta. Mobil cepten internet abonelerinden aylık 100 MB üzeri kullanımı olan abonelerin oranı ise %76,5’tir.

• 2017 yılı 2. çeyrek döneminde hizmet kalitesi bildirimleri kapsamında 5 ilimizde yapılan ölçümlere göre;

– Bu illerdeki mobil veri indirme hızında ilk üç ilimiz olan Kırşehir, Burdur, Kütahya’da mobil veri indirme hızı sırasıyla; 6,1 Mbps, 5,4 Mbps ve 5,3 Mbps; mobil veri gönderme hızı ise 1,5 Mbps, 1,5 Mbps ve 1,6 Mbps;

– Diğer illerde mobil veri indirme hızı olarak 4,4 Mbps ilâ 5,2 Mbps mobil veri gönderme hızı olarak ise 1,4 Mbps ilâ 1,5 Mbps arasında değişen değerler ölçüldü.

• Alternatif işletmecilerin xDSL teknolojisi ile sundukları hizmetin sabit genişbant pazarındaki payı 2017 yılı ikinci çeyrek itibarıyla yüzde 18,9 olarak gerçekleşirken bu dönemde TTNet’in sabit genişbant pazarındaki xDSL payı gerilemeye devam ederek yüzde 54,4 seviyesine indi. Ayrıca toplam sabit genişbant pazarında kablo internet hizmeti sunan işletmecinin pazar payı yüzde 7,1 olurken fiberin pazar payı yüzde 18,8 olarak gerçekleşti. Bunun yanında 8,1 milyonu geçen xDSL abonelerinde alternatif işletmecilerin payı yüzde 25,8 seviyesinde gerçekleşti.

M2M dâhil toplam 76.616.147 mobil abone bulunuyor

• ‘Mobil Pazar’ verilerine göre; haziran 2017 sonu itibarıyla Türkiye’de yaklaşık yüzde 96 penetrasyon oranına karşılık gelen, Makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dâhil, toplam 76.616.147 mobil abone bulunmakta. Makineler arası iletişim (M2M) ve 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranı yüzde 108,2 olarak gerçekleşti.

• 2017 yılı 2. çeyrekte 3G abone sayısı 13.238.510’a düşerken 4.5G abone sayısı 59.860.787’ye çıktı. 3G ve 4.5G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 55.330.085’e yükseldi. 2017 yılı 2. çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise 481.862 TByte olarak gerçekleşti.

• 2017 yılı 2. çeyrek itibarıyla M2M abone sayısı 4,2 milyona ulaştı.

• 2017 yılı 2. çeyrek itibarıyla ön ödemeli mobil genişbant abone sayısı 25.186.435, faturalı mobil genişbant abone sayısı ise 30.143.650 olarak gerçekleşti.

• 2017 yılı ikinci 3 aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin yüzde 47,3’ünü ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının yüzde 50,4’ten yüzde 52,7’ye çıktığı görülmekte.

• 2017 yılı ikinci 3 aylık dönemde mobil numara taşıma sayısı bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 2,28 oranında azaldı ve 2.720.425 olarak gerçekleşti. 4 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla toplam 106.540.028 mobil numara taşıma işlemi yapıldı.

Turkcell – Vodafone – Avea – Trafik artıyor

• 2017 yılı ikinci 3 aylık dönem itibarıyla abone sayısına göre Turkcell’in yüzde 44,6, Vodafone’un yüzde 30,9 Avea’nın ise yüzde 24,5’lik paya sahip olduğu görülmekte.

• 2017 yılı 2. çeyreği itibarıyla Avea abonelerinin yüzde 54,1’i, Turkcell abonelerinin yüzde 53,2’si, Vodafone abonelerinin ise yüzde 51’i faturalı abonelerden oluşmakta.

• Toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 89’u bireysel, yüzde 11’i ise kurumsal abonelerdir.

• 2017 yılı 2. çeyrekte toplam mobil trafik hacmi 63,8 milyar dakika olarak gerçekleşti.

• 2017 yılı ikinci 3 aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki 3 aylık dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin yüzde 6,5 oranında arttığı, geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında ise yüzde 5,5 oranında arttığı görülmekte. İşletmeci bazında incelendiğinde ise bir önceki döneme göre Turkcell’in trafiği yüzde 9,4 oranında, Vodafone’un trafiği yüzde 6,3 oranında, Avea’nın trafiği ise yüzde 3,2 oranında arttı.

Konuşmada birinciyiz!

• 2017 yılı 2. çeyrekte gelire göre pazar payları bir önceki dönem ile kıyaslandığında Vodafone’un pazar payının yaklaşık 0,5 puan, Avea’nın pazar payının 0,4 puan arttığı, Turkcell’in pazar payının ise 0,9 puan azaldığı ölçümleniyor.

• 2017 yılı 2. çeyrek dönem itibarıyla abonelerden elde edilen gelire göre Turkcell’in pazar payının yüzde 44,9, Vodafone ve Avea’nın pazar paylarının ise sırasıyla yüzde 30,9 ve yüzde 24,2 seviyelerinde olduğu görülmekte.

• Konuşma gelirleri; Turkcell’in gelirlerinin yüzde 14,5’ini, Vodafone’un gelirlerinin yüzde 29,7’sini ve Avea’nın gelirlerinin yüzde 39,8’ini oluşturmakta. SMS ve MMS gelirleri Turkcell’in gelirlerinin yüzde 3,6’sını, Vodafone’un gelirlerinin yüzde 6,6’sını ve Avea’nın gelirlerinin yüzde 6,5’ini oluşturmakta. Veri gelirleri ise Turkcell’de yüzde 71,1, Vodafone’da yüzde 61,2 ve Avea’da yüzde 51,4’lük paya sahip.

• 2017 yılı 2. çeyrek itibarıyla Turkcell için abone başına aylık gelir 28,5 TL, Vodafone için 28,2 TL, Avea için ise 27,9 TL’dir. Haziran 2017 itibarıyla Turkcell’in MoU değeri 360 dakika, Vodafone’un 472 dakika ve Avea’nın ise 519 dakika olarak gerçekleşti.

• 2017 yılı 2. çeyreğinde 441 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, yer verilen Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu.

Alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 63.941 km – Türk Telekom’un ise 240.589 km

• ‘Diğer Hizmetler’ verilerine göre 2017 yılı 2. çeyreği itibarıyla alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 63.941 km’dir. Türk Telekom’un ise 240.589 km fiber altyapısı bulunmakta. Bunun yaklaşık 123.234 km’si omurga, kalan kısmı erişim amaçlı kullanılıyor.

• Alternatif altyapı işletmecilerinin 2017 yılı 2. çeyreğinde elde ettikleri toplam gelir yaklaşık 466 milyon TL seviyesinde.

• Türksat’ın 2017 yılı 2. çeyreği itibarıyla toplam kablo TV abone sayısı 1.195.358 ve Teledünya markasıyla sunulan sayısal kablo TV abone sayısı 992.447 olarak gerçekleşti. Ayrıca kablo telefon hizmetinden yararlanan 265.807 Türksat abonesi bulunuyor.

• Uydu Haberleşme Hizmetleri konusunda yetkilendirilmiş işletmeciler 2017 yılı 2. çeyreği itibarıyla 11.158 aboneye hizmet sağlıyor. Bu hizmete ilişkin 2017 yılı 2. çeyreğinde toplam gelirler ise yaklaşık 135 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Uydu Platform Hizmetinden ‘İmzalanan Abonelik Sözleşmesi ile Hizmet Alan Kullanıcı Sayısı’ toplamı 2017 yılı 2. çeyreği itibarıyla 4.033.059 oldu. Bu hizmete ilişkin 2017 yılı 2. çeyreğinde toplam gelirler ise yaklaşık 53,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Önceki haberGelecek yıl posta zirvesi Türkiye’de
Sonraki haberYazılımcılar sanayici oldu

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz