Mercedes-Benz Türk, Türkiye’den Tüm Dünyaya Mühendislik İhraç Ediyor

Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine kurulduğu günden beri önem veren Mercedes-Benz Türk, 2009 yılında ilk AR-GE Merkezi’nin resmi unvanını kazandı. 2009 yılından beri Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda bulunan AR-GE Merkezi’nde otobüs ve kamyon ürün grupları özelinde AR-GE çalışmalarını sürdüren şirket, kamyon ürün grubu özelinde üstlendiği global ek sorumlulukları nedeniyle 8,4 milyon avroluk bir yatırım ile ikinci AR-GE Merkezi’ni 2018 yılında Aksaray Kamyon Fabrikası’nda devreye aldı.

Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler AG’nin global ağı içerisinde çok önemli bir konuma sahip olan Hoşdere AR-GE Merkezi’nde otobüs AR-GE alanında LF/RF karoseri, dış donanım ve aerodinamik hesaplamalar, iç donanım, iç aydınlatma konseptleri, dokümantasyon, elektrikli konfor sistemleri, kablo demetleri ve diyagnoz/bağlanabilirlik, dayanım ve yol testleri gibi yetkinlikler üstleniliyor. Otobüs alanındaki bu kapsamların tamamı Hoşdere AR-GE Merkezi’nde geliştiriliyor ve ayrıca Daimler’in Mannheim, Ulm ve Ligny gibi fabrikalarında üretilen tüm araçların sorumluluğu da yine bu merkezden yürütülüyor. 

Kamyon AR-GE alanında ise merkezin global sorumlulukları arasında genel araç konsepti, mekatronik, şasi, kabin ve hesaplama & simülasyon bulunuyor. Aksaray Kamyon Fabrikası’nda bulunan AR-GE Merkezi’nde ise global ölçekte tüm Mercedes-Benz kamyonların fiziki yol testleri gerçekleştiriliyor. Bu merkez tarafından onaylanmayan hiçbir Mercedes-Benz kamyon dünyanın hiçbir yerinde yola çıkamıyor.

Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Direktörü Emre Kuzucu.

Otobüs ve kamyon alanında 150 adedi aşkın patent başvurusu!

Globalde pek çok yenilik ve ilke imza atan Mercedes-Benz Türk AR-GE ekiplerinin Türk ve Alman Patent & Marka kurumlarına ulusal ve uluslararası ölçekte otobüs alanında 79 adet, kamyon alanında ise 77 adet patent başvurusu bulunuyor. Başvuruları kabul edilen pek çok yenilik Türkiye’de geliştiriliyor ve küresel ölçekte uygulanıyor.

600’e yakın AR-GE çalışanı ile tüm dünyaya Türk mühendisliği ihracatı!

Mercedes-Benz Türk Hoşdere AR-GE Merkezi’nde Otobüs Geliştirme Bölümü’nde toplam 209 kişi istihdam ediliyor. Çalışanların %16’sı kadın mühendislerden oluşurken; %40’ı yüksek lisans derecesine sahip. Yine aynı merkezde bulunan Kamyon Geliştirme Bölümü’ndeki istihdam ise 9 yılda 3 kat artarken; 2010 yılında 80 olan çalışan sayısı 2019 yılında yaklaşık 240 kişiye ulaştı. İlgili alanda çalışanların yaklaşık %25’i kadın mühendislerden oluşuyor. Aksaray AR-GE Merkezi’nde ise mevcutta 157 AR-GE personeli istihdam ediliyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Tuba Cağaloğlu Mai.

Mercedes-Benz Türk, AR-GE alanında da pek çok ilke imza atıyor

Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Ekibi, Daimler otobüsleri için küresel olarak ilk defa yeni şehir içi araçlar için bir tavan konsepti ve tekstil hava kanalı geliştirdi. Bu sayede hem hafiflik ve pratiklik hem de ağırlık merkezinin yere yakınlaştırılması sağlandı. Daha modüler olan bu tekstil hava kanalları sayesinde lojistik açıdan da verimlilik elde edildi. Otobüs AR-GE ekibi, CNG’li otobüsler için bu AR-GE faaliyetini bir adım daha ileriye taşıyarak tekstil kaplı tavana sahip modeller geliştirmeye başladı. Yaklaşık %40 hafiflik sağlayan bu AR-GE çalışması sonrasında aracın işletme maliyetleri de düşürüldü. Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibinin geliştirdiği bir diğer ilk olan Remote Bus Application sayesinde ise ilk kez otobüs fonksiyonlarının uzaktan kontrol ve kumanda edilebilmesi sağlandı. Remote Bus App 1.0 kapsamında; şoföre kilometre, sıcaklık, yakıt ve AdBlue seviyesi, teker basıncı, kapı ve bagaj kapaklarının açık/kapalı durumu gibi birçok konuda bilgi veriliyor ve bu veriler anlık olarak sürekli güncelleniyor. Bu uygulama sayesinde lastik basıncı, lastik sıcaklığı ve lastik sensörünün pil durumu, otobüsteki her lastik için ayrıntılı olarak gösteriliyor ve bunlara ek olarak sürücüyü olası bir durumdan haberdar etmek için uygulamada kapıların, kapakların ve bagaj bölümlerinin durumu ve kilitleme durumları izlenebiliyor.  

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibi ve Mekatronik ekibi, Mercedes-Benz’in IAA Hannover Ticari Araç Fuarı’nda sergilediği dokunmatik ekranlı multimedya sistemini geliştirerek dünya çapında bir ilke imza atılmasını sağladı. Mercedes-Benz Türk, kamyonlar için Apple CarPlay sertifikalı ve dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemini geliştirdi ve bu sistem için Apple’dan CarPlay sertifikası alındı. Kamyon ürünü için tüm dünyada Apple’dan bu sertifikayı alan ilk şirket Mercedes-Benz Türk ve Daimler AG oldu. Ürünün geliştirilmesi süresince tüm dünyada kamyonlarda hoparlör, radyo ve navigasyon sistemleri sorumlusu olan ekip; Japonya, ABD, Almanya, Brezilya, Malezya ve Hindistan ile bilgi transferi amacıyla sürekli iletişim kurdu.

Mercedes-Benz Türk AR-GE ekipleri otobüs ve kamyon projeleri ile global başvurular gerçekleştiriyor

Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibi tarafından, Avrupa Birliği’ne ait “Horizon 2020” programı kapsamında “Nanomalzemeler” kategorisinde “çok katmanlı otobüs kokpit parçasının katmanlarının ayrıştırılması ve geri dönüşümünün sağlanması”na dair hazırlanan projenin onayı 2019 yılında alındı. Projenin amacı, yeni nesil öncü akıllı polimer malzeme sistemleri geliştirerek kaplama uygulanmış tekstil ve plastik parçaların birden fazla kez kullanımı ve geri dönüşümden kaynaklı maliyetleri düşürmek. Konuya ilişkin çalışmalar Hoşdere AR-GE Merkezi Otobüs Geliştirme Birimi ile Kamyon Geliştirme ortaklığında yürütülürken; projenin 2023 yılında sonuçlanması planlanıyor.

Yine Avrupa Birliği’ne ait “Horizon 2020” programı kapsamında Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibi tarafından; “Geleceğin Fabrikaları” kategorisinde “kamyon sürücü kabini arka süspansiyon yatağı taşıyıcı sisteminin hibrit malzemeler ile geliştirilmesi”ne dair hazırlanan projenin onayı alındı. Neticesinde kompozit-hibrit malzemeler kullanılarak maliyet, ağırlık ve emisyon değerlerinin azaltılması hedeflenen projenin bir diğer amacı ise termoplastik kompozitlerin metaller ile optimize şekilde bağlanması yönünde. Konuya ilişkin çalışmalar Hoşdere AR-GE Merkezi Kamyon Geliştirme Birimi ile Aksaray AR-GE Merkezi’nin iş ortaklığında yürütülürken; projenin 2021 yılında sonuçlanması planlanıyor.

Mercedes-Benz Türk kullandığı son teknolojilerle AR-GE alanında da fark yaratmaya devam ediyor

 • “Dijital İkiz” Sayesinde 10 Yılda Değil; 1 Haftada!

Hoşdere ve Aksaray AR-GE Merkezlerinde testleri gerçekleştirilen her otobüs ve kamyonun sanal ortamda birer “Dijital İkiz”i (Digital Twin) bulunuyor. Bu sayede ancak 10 yıllık yoğun kullanım sonucu gözlemlenebilecek etkiler yalnızca 1 haftalık bir süre içinde simüle edilerek konsept ve tasarım doğrulaması prototip sürecinden önce yapılabiliyor.

 • Sanal Gerçeklik Teknolojisi

Hoşdere ve Aksaray AR-GE Merkezlerinde Sanal Gerçeklik Teknolojisi kullanılarak, parça ve kapsamların prototip üretiminde numune parça veya kapsam üretilmeden ögenin sanal 3D görseli üzerinden sistem içerisinde entegrasyonu sağlanarak çalışma yapılıyor. Parça ve kapsamların doğrulamaları için yapılan bu çalışmada yeni uygulanan yöntem ile hem zamandan hem de parça üretim ve montaj maliyetlerinden tasarruf sağlanıyor.

Bu işlemleri yaparken tüm dünyada otobüs & kamyon numunelendirme yapan ekiplerle online ve eş zamanlı çalışılabiliyor. Çalışanlar kendilerini anında, hiçbir maliyet oluşmaksızın, seçimi önceden yapılan bir ortamda ve önceden hazırlanmış araçların yanında bulabiliyor.

Sanal Gerçeklik Teknolojisi’nin kullanım alanı sadece parçaların birbiri arasındaki uyumunu görmekle sınırlı değil. Aynı zamanda imalat sürecinde kullanılan alet ve montaj tertibatlarının uygunluğu ve montaj çalışanı açısından ergonomisi de incelenebiliyor. Bu sayede üretimin her aşamasında verimlilik ve insan sağlığı için yüksek standartlar yakalanıyor.

 • “Büyük Veri”nin “Kullanılabilir Veri”ye Dönüşümü ve Onayı

Yol testleri gerçekleştirilirken kesintisiz olarak online olan ve Hoşdere AR-GE Merkezi’yle birlikte Aksaray AR-GE Merkezi’ne veri aktarımında bulunan Mercedes-Benz otobüs ve kamyonların her birinin üzerinde 750 ile1.500 adet arasında farklı sensör bulunuyor. Bu sensörler aracılığıyla otobüslerden yılda yaklaşık 10 TB veri toplanırken; kamyonlardan ise günlük 10 gigabyte sıkıştırılmış veri toplanıyor. Toplanan bu verinin sonucunda “Büyük Veri” (Big Data)meydana geliyor. Her iki Merkez’de çalışan Türk mühendisler tarafından “Büyük Veri” analiz edilerek “Kullanılabilir Veri” haline getiriliyor. Analiz edilen veriler doğrultusunda Türk mühendisler tarafından onaylanan Mercedes-Benz ve Setra marka otobüsler ile Mercedes-Benz marka kamyonlar tüm dünyada kullanılıyor.

 • 3D parça üretimi

Otobüslerde klasik üretim yöntemleri yerine 3D yazıcılarla üretilen parçalar kullanılıyor. 3D yazıcı tekniğine uygun olarak tasarlanmış olan parça (daha hafif), kullanım yerine göre en doğru üretim tekniği ile (SLS, Polyjet, vs) üretilip, uygun yüzey işleme ile araca takılıyor. Sadece birkaç günü alan bu süreçte nihai ürün hem fonksiyonellik hem de dayanım açısından klasik üretim yöntemlerindeki ile aynı işlevi görebilecek durumda. Hoşdere AR-GE Merkezi’nin de sıkça kullandığı bu yöntem sayesinde prototipten özel müşteri taleplerinin karşılanmasına kadar pek çok aşamada maliyet ve zaman avantajı sağlanıyor. Ayrıca Mercedes-Benz ve EvoBus AR-GE merkezleri genelinde tüm bu sürecin koordinasyonu Hoşdere AR-GE Merkezi tarafından yürütülüyor.

Otobüs yol testleri ekibi, farklı test kurguları uygulayarak gerçekleştirdiği milyonlarca kilometre test sürüşüyle, Daimler’in global AR-GE ağında önemli bir konumda!

Mercedes Benz Türk Otobüs AR-GE ekibi, dünya çapında Daimler bünyesinde üretilen otobüsler için uzun yol testlerinden sorumlu. Otobüs AR-GE yol testleri ekibi, Almanya ve diğer ülkelerdeki Daimler AR-GE ekipleriyle iş birliği içinde faaliyetlerini sürdürüyor. 

Genel anlamıyla yol testleri; yeni üretilen bir aracın seri üretimden önce gerçek yol, iklim ve kullanım koşullarında, aracın tüm sistem ve komponentlerinin fonksiyon ve dayanım açısından uzun süreli test edilmesini ifade ediyor. Bu kapsamda Norveç’ten İspanya’ya, Rusya’dan Arap yarımadasına, Güney Amerika’dan Orta Asya ülkelerini kapsayacak tüm iklim ve kullanım koşulları bu ekip tarafından test ediliyor.

Test araçları Türkiye’nin dört bir köşesinde her türlü hava ve yol şartlarında 7 gün 24 saat, toplamda bir yıldan fazla teste tabi tutuluyor. Testler sırasında her bir araçtan, üzerindeki sayısız sensör vasıtası ile özel ölçüm sistemleri kullanılarak gerçek zamanlı veri alınıyor ve değerlendiriliyor. 

2018 yılında 11 farklı otobüs ile, İstanbul ve Erzurum bölgelerinde 25 farklı test etabında dünyanın çevresini 25 kez turlayacak kadar yol alındı.

Türkiye’deki otobüs üretim AR-GE’si anlamında en gelişmiş test kabul edilen Hidropuls testi, yalnızca Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Farklı tip yol güzergâhlarının parametleri girilen ve yaklaşık 2 hafta süren bu testte otobüsü 1 milyon km’ye denk gelecek şekilde deneme imkânı yakalanıyor. Sadece 2018 yılında, yeni geliştirilen ürünlerde 3.200 saati aşkın yani 11.000.000 km yol testine denk gelen Hidropuls testi gerçekleştirildi.  

Bütün Yollar Aksaray’dan Başlar

Mercedes-Benz marka kamyonların fiziki yol testleri ise Aksaray AR-GE Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Mercedes-Benz marka kamyonların yol testlerini gerçekleştirme sorumluluğuna sahip tek merkez olan Aksaray AR-GE Merkezi’nde her türlü hava koşulunda gerçekleştirilen testler kapsamında Aksaray’dan başlayan ve dünyadaki tüm yolları temsil eden 8 farklı zorluk derecesinde 34 rota kullanılıyor. Mercedes-Benz kamyonlar 7 gün 24 saat süren yol testlerinde 1 yılda dünyayı yaklaşık 80 kez turlayacak kadar yol alıyor.

Mercedes-Benz Türk’ün ikinci AR-GE Merkezi: Aksaray AR-GE Merkezi

2018 yılında, 8,4 milyon avroluk yatırım neticesinde faaliyete alınan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesindeki Aksaray AR-GE Merkezi, Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler AG’nin global ağı içerisinde tüm dünyaya kamyon yol testi onayı veren ve mühendislik hizmeti sunan “Tek Merkez” olma özelliğini taşıyor.

Merkez aynı zamanda Daimler AG’nin Almanya, ABD, Brezilya, Çin, Hindistan ve Japonya’da bulunan AR-GE merkezleriyle birlikte sayılı global “Yetkinlik Merkezleri”nden biri. Tüm Mercedes-Benz yıldızlı kamyonların yol testi onaylarının tüm dünyadaki tek onay merci olan Merkez’de kullanılan Sanal ve Karma Gerçeklik gibi teknolojiler sayesinde prototip ve montaj maliyetleri düşürülürken aynı zamanda tüm dünya ile eşzamanlı çalışabiliyor. Günümüzde 150’yi aşkın kişi istihdam edilen Aksaray AR-GE Merkezi’nde toplam çalışan sayısının 215 kişiye ulaşması hedefleniyor.

HOŞDERE OTOBÜS FABRİKASI HAKKINDA

 • Türkiye’de üretilen her 2 otobüsten biri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretiliyor.
 • 51 yıldır Türk işçisinin emeğiyle, Mercedes-Benz markasının kalitesiyle üretilen Mercedes-Benz ve Setra markalı otobüsler 70’den fazla ülkeye ihraç ediliyor. 1995’te faaliyetlerine başlayan Hoşdere Otobüs Fabrikası aynı zamanda Daimler’in otobüs alanındaki AR-GE çalışmalarıyla da özel bir statüye sahip.
 • Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası Mayıs 2019’da 90.000’inci otobüsü banttan indirdi. 
 • 3.500’ün üzerinde çalışanın istihdam edildiği Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda, Travego, Tourismo, Conecto, Intouro ve Setra marka araçlar üretiliyor. 
 • Fabrikaya yapılan yatırımlar aralıksız sürdürülüyor. Son olarak 1 milyon Avro’luk yatırımla Türkiye’de bir ilki hayata geçiren Mercedes-Benz Türk, çok katlı merkezi akü şarj alanı ile şarj kapasitesi ve değişim süreleri bakımından yüzde 100’e varan verimlilik elde etti. Geliştirilen bu yeni proje sayesinde fabrikanın akü şarj süreçlerinden kaynaklı karbon ayak izi yüzde 25’e varan oranda azaldı.  
 • Daimler’in “Global IT Çözümleri Merkezi” ve Daimler’in “Global Geliştirme” ağında çok özel konumu olan Mercedes-Benz Türk AR&GE Merkezi, Hoşdere Otobüs Fabrikası içinde yer alıyor. Daimler’in IT ağında SAP lojistik sistemleri geliştiren Hoşdere Otobüs Fabrikası içerisinde bulunan Küresel IT Çözümleri Merkezi, SAP sistemlerinin Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgelerinde uygulayıcısı rolünü de üstleniyor. 

ÜRETİM, İHRACAT & SATIŞ

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, 2018 yılında toplamda 3.708 adet otobüs üretirken, üretime başladığı 1968 yılından bu yana ise 90.000’i aşkın otobüs üretti. Şirket, başta Batı Avrupa ülkelerine olmak üzere üretimin yaklaşık % 95’ini ihraç ederek 2018 yılında 3.494 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası Ocak-Ekim 2019 döneminde ise 3.491 adet otobüs üretirken, aynı dönemde 183 adet otobüs satışı ile yerel otobüs pazarındaki lider konumunu sürdürdü.

FABRİKADAKİ TEKNOLOJİLER

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası Türk otomotiv sanayiinin gelişmesine öncülük etti ve birçok ilke imza attı:

 • Otobüs üretiminde Türkiye’de İLK katoferez daldırma tesisi, 
 • Üretimde İLK hava yastığı uygulaması, 
 • Otomotiv tesisinde İLK kalite belgesi: 1995 yılında ISO 9001 kalite belgelerini alarak Türk Otomotiv ana sanayiinde bu belgeleri alan İLK üretim tesisi oldu.
Önceki haberGlobal e-ticaret platformu Joom, Türkiye’de kendi lojistik şirketini kurdu
Sonraki haberSatcom Vision 2019, Uydu Teknolojilerindeki Yükselen Trendleri Gözer Önüne Serdi

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz